Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije znižujeta kakovost in varnost priprave zdravil v lekarnah

Kakovostna magistralna zdravila se morajo pripravljati po standardih stroke. V lekarnah vztrajajo, da je treba še naprej pacientom zagotavljati kakovostna in varna magistralna zdravila, zaposlenim, ki ta zdravila pripravljajo, pa varno delovno okolje.

»Lekarniška zbornica Slovenije od Ministrstva za zdravje zahteva, da nemudoma razveljavi spremembe pri načinu priprave in obračunu storitev, porabljenega materiala in zaščitne opreme za zdravila, ki jih za posameznega pacienta izdelajo v lekarnah (t. i. magistralna zdravila),« je dejala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. V nadaljevanju pojasni, da je Vlada Republike Slovenije v Uredbi o programih storitev obveznega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu storitev za leto 2023, ki nadomešča splošni dogovor, enostransko uvedla spremembe pri obračunu magistralnih zdravil. Tako sedaj ni več mogoče obračunati vode, ki pa mora ustrezati posebnim zahtevam glede kakovosti, za pripravo antibiotičnih suspenzij (antibiotičnih »sirupov«) za otroke ter zaščitnih sredstev, ki jih strokovni delavci uporabljajo pri pripravi magistralnih zdravil (npr. citostatikov in drugih zdravil iz zdravju škodljivih sestavin). »Ker pri izdelavi magistralnih zdravil ne moremo več obračunati porabljenega materiala in zaščitnih sredstev, menimo, da je to v nasprotju s standardi kakovosti. Ti zagotavljajo varne in kakovostne izdelke, varnost bolnikov in varno delo zaposlenih v lekarnah,« je opozorila. Raztapljanje antibiotičnih sirupov se obravnava enako kot priprava magistralnih zdravil, zato je uporabljena voda del zdravila. »Če je celotno zdravilo pravica pacienta iz zdravstvenega zavarovanja, je tudi voda za pripravo tega zdravila, pravica pacienta iz zdravstvenega zavarovanja,« je pojasnila v nadaljevanju. Ob tem je še izpostavila, da so bili z navedeno spremembo seznanjeni šele z objavo Uredbe v Uradnem listu. Lekarnarji spremembam odločno nasprotujejo, s strokovnimi argumenti so nemudoma seznanili pristojno ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), vendar do zdaj ministrstvo še ni odreagiralo.

Za zaključek je predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič navedla še primer rekonstitucije 9000 evrov vrednega zdravila za zdravljenje mišične distrofije.  Zdravilu v lekarni, pod posebnimi pogoji, dodajo 79 mililitrov prečiščene vode, ki mora biti ustrezne kakovosti in je sestavni del končnega zdravila, ki ga prejme pacient., Poleg tega je treba pri pripravi tega (in podobnih) zdravil uporabiti posebno zaščitno opremo, ki ščiti magistra farmacije pred stikom z učinkovinami, katere okvirna cena je 10 evrov in je ni mogoče več obračunati ZZZS. Lekarna tako od ZZZS poleg plačila samega zdravila dobi le plačilo storitve priprave zdravila v višini 4,6 EUR, ki pa ne pokrije niti stroška zaščitne opreme, kaj šele, da bi pokril dejanske stroške priprave zdravila v ustreznih prostorih in s primerno opremo. »V proces dela je vključen prinos zdravila, ki ga je treba prej naročiti, zanj založiti denar in hraniti v nadzorovanih pogojih, priprava na storitev, zaščita delavca, izvedba priprave v posebnem prostoru za pripravo, čiščenje prostora po pripravi za preprečevanje navzkrižne kontaminacije, vzdrževanje opreme in prostora ter ostalo,« je še dodala. LZS  sprašuje, ali navedene spremembe nakazujejo krčenje pravic pacientov? V kolikor ne, od Ministrstva pričakujejo ustrezne spremembe Uredbe, s katerimi bo še naprej zagotovljena kakovost in varnost izdelkov, varnost bolnikov in zaposlenih v lekarnah.

V Sloveniji imamo 350 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.  

 

Več informacij:

Lekarniška zbornica Slovenije

telefon: 01 280 65 50

e-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si

Revija 10-11/2021

  • INTERVJU: Jure Tomše
  • PROJEKT: Beneteau First 36
  • TEST: Bavaria C 42, Absolute 48 Coupe, Sirena 68, Ranieri Cayman 28.0
  • NAVTIČNA RAZSTAVA: Salone nautico Genoa, Monaco yacht show
  • PREDSTAVLJAMO: Obletnica Val navtika, S kajakom na 1.400 km dolgo pot,
  • REPORTAŽA: Kam? Na Biokovo!, Carriacou
  • AVTOMOBILIZEM: Hyundai Ioniq 5
  • ŽENSKA RUBRIKA: Sijoča v zimo
  • ŠPORT: Sail GP, Barkolana 53, Rolex Middle Sea Race, Testni dogodek SSL